درمان-زخم

درمان زخم

زخم نوعی اختلال در ساختار و عملکرد طبیعی پوست و ساختار بافت نرم است.برای اطمینان از بهبودی مناسب در طی مراحل مورد انتظار، بستر زخم باید به خوبی عروق زایی کند ، عاری از بافت تخریب شده ، عفونت و رطوبت باشد.  پانسمان زخم اگر فضای مرده را از بین ببرد میتواند به روند بهبودی …

درمان زخم ادامه مطلب »